Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Acepto | Más información

Despeses de Caixa fixa

Despeses de Caixa fixa

Amb caràcter d’avançaments de caixa fixa, l'Alcaldia podrà autoritzar, en virtut de resolució motivada, que s'efectuen provisions de fons, a favor dels habilitats que propose el tresorer, per atendre les despeses que es relacionen a continuació:

  •  Reparacions i conservació (material i petites reparacions).
  •  Material ordinari no inventariable (d'oficina i d’altres).
  •  Atencions protocol·làries i representatives.
  •  Dietes, despeses de locomoció i altres indemnitzacions.
  •  Atencions benèfiques i assistencials.
  •  Festes i Cultura. Festejos Populars.

I qualsevol altra partida corresponent al capítol 2 no descrita anteriorment per atendre despeses urgents i/o necessàries i quan no siga possible esperar per efectuar la despesa.

Aquesta impossibilitat s'haurà d'acreditar en la sol·licitud subscrita pel regidor delegat corresponent i amb el vistiplau del regidor d'Hisenda.

 

Despeses caixa fixa 2014

Despeses caixa fixa 2015

Despeses caixa fixa 2016